Wie zijn wij

058 Bikers is een groep fanatieke motorrijders die is ontstaan binnen de politie Leeuwarden. Ondertussen maakt ook een aantal “gelijkgestemde en politie-minded niet-dienders” deel uit van de groep.

In 2010 tijdens één van onze buitenlandritten zijn we LogoRuguit veiligheidsoogpunt begonnen met het dragen van een oranje zichtbaarheidsvest. Het leek ons leuk om een logo hierop te laten borduren. Dit werd het huidige logo met de Leeuwarder scheve toren, de Oldehove, met de leeuw uit het Leeuwarder stadswapen.

Ten slotte zijn of waren veel leden, en in ieder geval de “oprichters”, als diender werkzaam in Leeuwarden. Inmiddels wordt het oranje zichtbaarheidsvest al door een 22-tal 058 Bikers gedragen.

Inmiddels is er in Groningen ook een groep dienders die met hetzelfde doel en dezelfde gedachte en in dezelfde zichtbaarheidsvesten rijden onder de naam “Lima Bravo” hetgeen een militaire uitdrukking is en staat voor “Lekker Belangrijk” Zij voeren ieder een ander, persoonlijk, logo op hun zichtbaarheidsvest.
Tijdens het I.P.A. bikers weekend in september 2013 is een vriendschappelijke band ontstaan met enkele Engelse collega’s die inmiddels ook in dezelfde zichtbaarheidsvesten rijden en een heuse “Lima Bravo-UK” afdeling zijn begonnen.
Op 23 maart 2013 zijn de 058 Bikers middels een notariële akte een echte vereniging geworden met oprichtingsstatuten en een huishoudelijk reglement. 058-Bikers zijn zeker geen MC en hebben ook niet de intentie dit te worden!
De 058-Bikers zijn motorrijders die veel waarde hechten aan de onderlinge broederschap, niets meer en zeker ook niets minder.

De doelstelling van de 058 bikers is motortoertochten te organiseren c.q. mee te rijden met ritten voor motorrijders ongeacht je geslacht en/of het merk motor dat deze rijdt om zodoende vriendschappelijk bij elkaar te zijn. Jaarlijks organiseren we een meerdaagse, vaak buitenlandse, rit.

LMO (Llogo_058_bikerseading Motor Officer) Bouwdie
V-LMO (Vice-LMO) Jeff
Secretaris Geert
Penningmeester Juul

*De term L.M.O. wordt in Amerika gebruikt door de coördinator van een politie-motor-team

058 Bikers is een groep fanatieke motorrijders die is ontstaan binnen de politie Leeuwarden.

error: Content is protected !!